Zo zit de opleiding Fysiotherapie in elkaar (hbo) (2023)

Meld je aan

De opleiding start 1 keer per jaar

Meer informatie...

Brochure, helpdesk

 • ASK HAN

  We helpen je graag persoonlijk verder

 • Brochure aanvragen

  En bekijk thuis rustig het aanbod

Open Dagen

Open Dagen, Proefstuderen etc.

 • 1apr

  Open Dag

  Nijmegen - 10:00 - 15:00

 • Meeloopdagen

  (Video) Opleiding Fysiotherapie | Hogeschool Utrecht

  Plan nu een afspraak in

Fysiotherapie Opleiding Voltijd | Kom studeren aan de HAN!
 1. Open up new horizons - HAN University of Applied Sciences
 2. Opleidingen
 3. Hbo
 4. Fysiotherapie
 5. Dit is je studie Fysiotherapie

De opleiding fysiotherapie aan de HAN is een leuke, maar ook een intensieve en pittige opleiding. Op de opleiding werk je aan praktijkrelevante vraagstukken zodat je meteen een reëel beeld krijgt van het beroep.

Zo zit de opleiding Fysiotherapie in elkaar (hbo) (1)

Welkom bij de opleiding Fysiotherapie

Fysiotherapie op de HAN is een leuke en pittige opleiding. Je gaat meteen al praktisch aan de slag, terwijl je ook een stevige theoretische basis legt.Leren doe je samen met docenten en studenten uit verschillende leerjaren. Naast een aantal contactmomenten (online en fysiek), bepaal je samen met jouw medestudenten aan welke leeruitkomsten je werkt. Hierdoor heb je regie over je eigen leerproces.

Wil je meer weten over hoe je gaat leren op de opleiding Fysiotherapie? Het onderwijs is erg vernieuwend!Bekijk de animatie.

Veel kennis over het menselijk lichaam :Wat is de opbouw van de opleiding Fysiotherapie?

Het onderwijs is opgebouwd aan de hand van verschillende thema’s.Dezethema’shebben allemaal eeneigenfocus en zorgen er in gezamenlijkheid voor dat je je zowel verdiept, als een totaalbeeld krijgtvanhetfysiotherapieengezondheid.

Belangrijke pijlers van de opleiding Fysiotherapie aan de HAN zijn:Motorisch leren en motorische controle,Pijn en Persoonsgerichte zorg.

 • Bekijk de thema's van het 1e jaar
 • Bekijk de thema's van het 2e jaar
 • Hoe leer je bij Fysiotherapie?
Zo zit de opleiding Fysiotherapie in elkaar (hbo) (2)

#AskAStudent:Hoe is de verdeling tussen theorie en praktijk bij Fysiotherapie?

Zo zit de opleiding Fysiotherapie in elkaar (hbo) (3)Bekijk volledige video
Zo zit de opleiding Fysiotherapie in elkaar (hbo) (4)

Je propedeuse jaar

Je begint je opleiding Fysiotherapie met een brede basis. Zo krijg je een goed beeld van de opleiding en het beroep. Kom erachter of hbo Fysiotherapie bij jou past!

Jaar 1: een brede start

Je begint met een brede basis. Zo krijg je een goed beeld van de opleiding en het beroep. Past Fysiotherapie bij jou?

Je leert wat ‘gezond, ziek of geblesseerd zijn’ betekent voor cliënten en hun omgeving. Zo weet je welkemogelijkheden enverantwoordelijkhedenjij én de cliënt hebben bij het herstel.Je leert hoe je cliënten onderzoekt, behandelt, begeleidtof op een andere manier het herstelkuntbeïnvloeden. Ditoefenje samen met je medestudenten. In het eerstejaar maak je al kennis met de praktijk in de vorm van meeloopstages en praktijkopdrachten.

(Video) Zuyd Hogeschool Fysiotherapie
 • Bekijk de thema's van Fysiotherapie van het 1e jaar

Studiepunten

Studiepunten noemen we EC’s (voluit ECTS). Dit staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem hoort bij de bachelor-masterstructuur. EC’s zijn een maat voor de zwaarte van een opleiding.Binnen de opleiding Fysiotherapie wordt gewerkt met 15 of 30 studiepunten per thema.

 • Meer over studiepunten

Naar het 2e jaar? Check je studieadvies!

Aan het einde van het 1ejaar krijg je een studieadvies. De studiepunten die je hebt gehaald zijn daarbij belangrijk. Met een positief advies kun je door naar het 2ejaar. Met een negatief bindend studieadvies moet je helaas stoppen. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

 • Meer over het studieadvies bij Fysiotherapie

Nog niet helemaal zeker?Studiebegeleiding is er voor jou

Loop je in je studie ergens tegenaan? Is er thuis iets aan de hand of zit je ergens mee? Stap gerust naar je studiecoach: die is er voor jou. Heb je meer of andere begeleiding nodig? Je studiecoach wijst je de weg!

Natuurlijk kun je ook veel leren van je medestudenten. Daaromwerk jein de opleiding veel samen met andere studenten uit verschillende leerjaren.Dit kan in kleine of grotere groepen. Onder begeleiding vande leercoachkom je op vaste momenten bij elkaar. De docenten staan altijd voor je klaar als je iets wiltbespreken.

  Zo zit de opleiding Fysiotherapie in elkaar (hbo) (5)

  Je verdiepende jaar

  Heb je in het 1e jaar genoeg studiepunten verdiend? Dan begin je in het 2e jaar met de verdieping van de opleiding en van het beroep van fysiotherapeut.

  Jaar 2: de diepte in

  In het 2e jaar krijg je te maken met complexe vraagstukken. Denk aan de behandeling van patiënten met chronische pijn, neurologische aandoeningen of lichamelijke problemen waar je niet zomaar een oplossing voor vindt. Hoe ga je daarmee om? Vaak vraagt dit om innovatief vermogen en samenwerking met andere (zorg)professionals.

  Leren doe je op de campus, thuis, online en in het werkveld. Tijdens het 2e jaar loop je stage en werk je aan een interprofessionele opdracht in een van de Labs en Werkplaatsen van de HAN.

  • Bekijk de thema's van Fysiotherapie van het 2e jaar

  Labs en werkplaatsen

  In labs en werkplaatsen werken studenten, docenten, onderzoekers en professionals van verschillende disciplines én opleidingsniveaus intensief samen in interprofessionele zorg- en welzijnsverlening. Dit doen ze ook in doorlopende onderzoekslijnen die verwant zijn aan de innovatieagenda van een wijk of het gezondheidscentrum. Bij deze opleiding kun je als student bijvoorbeeld meedoen aan labs of werkplaatsen:

  • iXperium Health
  • Lent - Thermion
  • Oosterhout
  • Wijchen
  • ZZG Herstelcentrum
  • Meer over labs en werkplaatsen (Sparkcentres)
  (Video) Hoe pak jij dat aan, zo'n les fysiotherapie bij Hogeschool Leiden?

  Nieuwsgierig?

  Je eigen oordeel is het belangrijkste. Kom kennismaken en sfeer proeven: onze deuren staan voor je open!

  • Meld je aan voor de Open Dag
  Zo zit de opleiding Fysiotherapie in elkaar (hbo) (6)
  Zo zit de opleiding Fysiotherapie in elkaar (hbo) (7)

  Jaar 3 en 4: kies je eigen richting en afstuderen

  In het 3e en 4e jaar pas je de kennis en vaardigheden die je in de eerste 2 jaar hebt ontwikkeld toe in de praktijk. Je ontwikkelt meesterschap en een eigen identiteit als fysiotherapeut en gezondheidsprofessional. Daarnaast volg je een minor naar keuze en doe je een praktijkgericht onderzoek.

  Jaar 3 en 4 stage, minor en afstuderen

  • Je loopt verschillende stages
  • Je volgt intervisiebijeenkomsten en workshops
  • Je oefent met medestudenten
  • Je organiseert patiëntendemonstraties of workshops voor studenten van andere leerjaren

  Daarnaast kies je een minor en voer je een onderzoek uit, waarmee je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de zorgkwaliteit.

  In je afstudeeronderzoek werk je samen met een aantal studenten en een docent aan een vraag uit de praktijk. Jouw onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van de zorgkwaliteit.Je doet onderzoek in een van de volgende uiteenlopende onderwerpen:

  • De behandeling vanpatiëntenmet musculoskeletale klachtenof neurologische aandoeningen
  • ​Het gebruik van technologie/e-healthin de zorg
  • Het stimuleren vande eigen regievan de client
  • Het ontwikkelen of valideren van meetinstrumenten
  • Het verbeteren van eerlijkheid in gezondheid

   Welke minor kies jij?

   Meer verdieping en eigen inbreng: in het 3eof 4ejaarvolg je een minor. Hiermee kun je je straks profileren als fysiotherapeutengezondheidsprofessional. Er zijnminorenover de meest uiteenlopende onderwerpen.

   Liever naareen andere hogeschool of universiteit, in binnen- of buitenland? Er is keuze genoeg: pak je kans en kies wat jij leuk vindt!Er zijn 3 soorten minoren:

   Verdiepende minor
   Specialiseer je nog meer binnen je eigen vakgebied.

   Verbredende minor
   Maak kennis met een heel ander vakgebied.

   Doorstroomminor
   Bereid je voor op doorstuderen of onderzoek doen.

   • Wil je meer weten over minoren?
   (Video) Waarom heb je voor deze opleiding gekozen | Fysiotherapie | Waarom kiezen voor Fysiotherapie?

   Pre-master Biomedische Wetenschappen

   Op zoek naar meer diepgang in je studie? Ben je geïnteresseerd in de wetenschap? Dan is het schakelprogrammabiomedischewetenschappenwellicht iets voor jou!

   Je volgt dan al in je 3e jaar vakken aan de universiteit, in plaats van ná je opleiding Fysiotherapie op het hbo. Je kunt dan na het behalen van je diploma aan de HAN direct starten met jemaster Biomedische Wetenschappenaande Radboud Universiteit!

   Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW)Afstuderen

   In je (3e of) 4e jaarmeedoen aan de innovatieve onderwijseenheid Praktijkinnovatie in Zorg en Welzijn (PZW). Hierin ga je voor je afstuderen samenwerken met studenten van ander zorg- en welzijnsopleidingen. Samen werk je aan een vraagstuk uit de praktijk. Meer info over PZW.

    Droom je van studeren in het buitenland? Go abroad!

    Bij de HAN zijn volop mogelijkheden om je stage, minor of afstudeeropdracht in het buitenland te doen.

    Wil jij studeren in het buitenland? Dat kan! We werken namelijk intensief samen met verschillende partneruniversiteiten. Je kiest een vast programma, of je stelt zelf je vakkenpakket samen. Is het jouw droom om naar Scandinavië,Portugalof Australië te gaan? Binnen het 3een 4ejaar zijn er mogelijkheden voor jou om dit vorm te geven.

    We organiseren ook het Go Abroad festival. Tijdens het festival zijn er sessies over internationale stage en studie buitenland. Voor 1e-jaars studenten is er een presentatie over de mogelijkheid om een deel van de studie in het buitenland te doen.

    Diploma

    Alles gehaald? Dan is je diploma binnen. Je diploma heeft ook een Engelstalige bijlage. Ditdiplomasupplementis een door de EU erkende bijlage over wat je hebt geleerd en wat je kunt. Hiermee kun je makkelijker in het buitenland werken of doorstuderen. Wij bewaren een kopie van je supplement!

     Bachelor of Science

     Gefeliciteerd! Je bent nu officieel erkend Fysiotherapeut en je mag jezelf Bachelor of Science noemen!

     Zo zit de opleiding Fysiotherapie in elkaar (hbo) (8)

     Volgende pagina:Maak kennis

     Kom sfeer proeven en kennismaken: onze deuren staan voor je open!

     (Video) Fysiotherapie - Online open dagen | Hogeschool Saxion

     • Ga naar de volgende pagina
     Zo zit de opleiding Fysiotherapie in elkaar (hbo) (9)

     Videos

     1. Online presentatie Fysiotherapie | Hogeschool Rotterdam
     (Hogeschool Rotterdam)
     2. SOMT Open Dag 2020 - Studenten over de Universitaire Bachelor opleiding Fysiotherapie
     (SOMT University of Physiotherapy)
     3. Fysiotherapeut: wat is het en wat doe je dan? | Randstad - Dag 74
     (Randstad Nederland)
     4. Hbo-opleiding Verpleegkunde | voltijd bachelor | Hogeschool Utrecht
     (Hogeschool Utrecht)
     5. HBO Huidtherapie Voltijd studeren | Opleidingspresentatie De Haagse Hogeschool
     (De Haagse Hogeschool)
     6. Fysiotherapie en SMA
     (Spierziekten Nederland)
     Top Articles
     Latest Posts
     Article information

     Author: Rubie Ullrich

     Last Updated: 06/03/2023

     Views: 6249

     Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

     Reviews: 95% of readers found this page helpful

     Author information

     Name: Rubie Ullrich

     Birthday: 1998-02-02

     Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

     Phone: +2202978377583

     Job: Administration Engineer

     Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

     Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.